Revalidatie na orthopedische operatie

Een nieuwe heup, knie of een andere orthopedische ingreep brengt heel wat met zich mee. Je ontving al heel wat informatie over de ingreep via chirurgen, verpleegkundigen, je huisarts, …

Onze afdeling Revalier kent een multidisciplinaire aanpak. In overleg met je behandelend arts zal de
kinesitherapeut door middel van specifieke technieken/oefeningen bepaalde doelstellingen
proberen te bereiken. Technieken zoals mobilisatie, spierversterkende oefeningen en gangrevalidatie behoren tot het takenpakket van de kinesitherapeut.

Op regelmatige basis wordt ook samengewerkt met de ergotherapeut. De ergotherapeut kan,
afhankelijk van je specifieke behoeften, jouw zelfstandigheid optimaliseren.
Activiteiten die moeilijk verlopen in het dagelijkse leven zoals: wassen, kleden, omgaan
met hulpmiddelen, bed/zetel transfer, … worden opnieuw ingeoefend.
De therapeut geeft daarnaast ook advies over de dagindeling (energiemanagement) en
woningaanpassing.