Parkinsonrevalidatie

Voor wie

Bij Revalier begeleiden wij patiënten met de ziekte van Parkinson (of aanverwante aandoening) in een specifiek revalidatietraject. Parkinson is één van de meest voorkomende neurologische aandoeningen waarbij er in de hersenen een tekort is aan de chemisch stof dopamine. Mogelijke klachten bij Parkinson zijn beven in rust, stijfheid en traagheid in bewegen met vaak een gangprobleem tot gevolg. Daarom is lichaamsbeweging essentieel bij de aanpak van deze ziekte. Ook moeilijkheden met onthouden, plannen, slikken, spraak, mimiek, vermoeidheid en emotionele problemen kunnen ontstaan.

Raadpleging bij de arts

Alvorens u start met de revalidatie, komt u op raadpleging bij de revalidatiearts. Via enkele vragen en een lichamelijk onderzoek bekijkt de arts of u geschikt bent voor het Parkinson revalidatieprogramma. Nadien stemt hij/zij stemt samen met de revalidant de doelstellingen voor de individuele revalidatie af en volgt uw revalidatietraject tevens op.

Informatieve sessies

4 informatieve sessies brengen volgende thema’s uit het dagdagelijkse leven aan bod:

  • Sessie 1 ‘Activiteiten’: stimuleren van actieve dagbesteding, contact leggen met lotgenoten, informeren over literatuur/websites…
  • Sessie 2 ‘Transfers’: moeilijkheden met verplaatsingen binnens- en buitenshuis
  • Sessie 3 ‘Valpreventie’
  • Sessie 4: ‘Cueing en hulpmiddelenadvies’: toelichten van het gunstig effect op stappen a.hv.v. een extern ritme, leren omgaan met hulpmiddelen…

Deze sessies zijn zowel voor de revalidant, als voor 1 familielid (of mantelzorger) toegankelijk.

Multidisciplinair team voor begeleiding bij parkinsonrevalidatie