Team

De revalidatieartsen (dr. Catherine Gorris - dr. Michael Schreurs - dr. Manon Moyaert) zijn de coördinatoren van uw revalidatie. Zij staan in voor uw behandelplan en leiden het revalidatieteam. De kinesisten trainen allerlei dagelijks activiteiten met u, zoals het opstaan uit de stoel, het gaan zitten, het stappen of het traplopen. De ergotherapeuten oefenen met u activiteiten die thuis voorkomen, zoals bijvoorbeeld transfers van bed naar stoel, aankleden, wassen en eten. Indien u als gehospitaliseerde patiënt revalideert, verzorgen de verpleegkundigen u wanneer nodig. Zij stimuleren u om zo zelfstandig mogelijk voor uzelf te zorgen. De verpleegkundigen zijn bovendien uw eerste aanspreekpunt bij vragen. Als u door stoornissen in het geheugen moeite hebt met bijvoorbeeld het onthouden van namen of het plannen van handelingen, dan kunnen de (neuro)psychologen u helpen. Zij zullen u ook bijstaan indien er een moeizame verwerking van de aandoening is. De logopedisten behandelen eventuele moeilijkheden bij het spreken of slikken. De sociaal verpleegkundigen bekijken met u en uw familie of een terugkeer naar huis vanzelfsprekend is. Wanneer dit niet mogelijk is, zoeken zij mee naar voldoende omkadering of alternatieven.

Dr. Catherine Gorris

Meer Info

Dr. Michael Schreurs

Meer Info

Dr. Manon Moyaert

Meer Info

Coördinator revalidatie

Revalidatieteam

Clusterverantwoordelijke kinesitherapie

Clusterverantwoordelijke ergotherapie

Meer Info

Hoofdverpleegkundige dienst revalidatie (A1)

Secretariaat Revalier