Spine unit Lier

Een deel daarvan is het “multidisciplinair spinaal consult” ; een overleg tussen artsen en paramedici van fysische geneeskunde, neurochirurgie, radiologie en algologie (pijngeneeskunde). Zij nemen de tijd om elk met hun bril naar de patiënt te kijken en komen dan samen tot het beste voorstel tot behandeling. 

Bij het voorbereiden van dit multidisciplinair overleg vindt er eerst een spinaal consult plaats. Hierbij wordt alle informatie verzameld omtrent de pijnklachten, het huidig functioneren en reeds gevolgde behandelingen. 

Met “spine unit” wordt een team van artsen en paramedici bedoeld dat samenwerkt rond aandoeningen van de wervelkolom. Dit team probeert ervoor te zorgen dat mensen die rug- of nekklachten hebben, behandeld worden op de best mogelijke manier en een uniform beleid op te stellen zodat het niet uitmaakt langs welke weg de patiënt consulteert. 

De spinaal consulente zorgt voor een optimale coördinatie tussen de verschillende disciplines en leidt de organisatie van de spine unit in goede banen, maar ze is vooral ook de eerste contactpersoon voor de patiënt.