Bekkenbodemrevalidatie

Wat is pelvische reëducatie?

Als bekkenbodemtherapeut willen wij u bewust maken van uw bekkenbodemspieren. Klachten kunnen zich voordoen indien u deze enerzijds niet juist gebruikt OF anderzijds niet op het juiste moment gebruikt. We leren dus juist op- en ontspannen en integreren dit in het dagelijks leven.

Voor wie?

 • incontinentie voor urine: vanaf de 1e druppel
  • stress incontinentie: verlies van urine tijdens inspanning (hoesten, niezen, lachen, tillen, …)
  • urge incontinentie: plotse, hevige plasdrang al dan niet gepaard gaande met verlies
 • moeilijk kunnen plassen
 • incontinentie voor ontlasting – flatus
 • obstipatie (volwassenen en kinderen)
 • pijnklachten thv de bekkenbodem
 • verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen
 • seksuele dysfuncties (bv. pijn tijdens/na het vrijen, erectiestoornissen)
 • pre- en postoperatieve dysfuncties (bv. na prostaatbehandeling, na blaasophaling, …)
 • kinderen met zindelijkheidsproblemen
 • pre- en postnatale begeleiding
 • pijnklachten aan staartbeentje of bekkenklachten

Bij Pelvilier kan u een afspraak maken voor problemen met uw bekkenbodem. Indien nodig, zullen deze op een multidisciplinaire wijze worden aangepakt.