Nieuws

19 jan 2021
Algemeen

Coronamaatregelen Revalier

Uiteraard worden de corona-preventie maatregelen door ons revalidatieteam strikt nageleefd. Ook van de patiënten en revalidanten wordt verwacht volgende richtlijnen na te leven: Probeer niet vroeger dan 15 minuten voor uw afspraak te komen. We streven naar een zo leeg mogelijke wachtzaal. Blijf zo nodig wat langer buiten wachten of...

Lees meer